The Body Shop Kosovo

Full Flowers

Inspiruar nga aroma e pasur e luleve, ky koleksion është krijuar duke kombinuar nota të luleve të buta, gjetheve të gjelbra, degëve drusore dhe rëshirave të ëmbla. Si ditët ecin përpara, do të vëreni që këto arome unike evoluojnë, duke zbuluar delikatësisht secilën nga karakteristikat e tyre, një nga një.

Showing all 4 products

Shopping Cart

Email me when in stock

We’d be happy to contact you as soon as this item is available. Simply enter your email address in the space below.